Scholierenverkiezingen

Naast meedoen aan de ScholierenVerkiezingen kunt u natuurlijk nog veel meer doen om democratie uitgebreider te behandelen op school. ProDemos verzorgt hiervoor binnen en buiten Den Haag allerlei activiteiten.

Denk hierbij aan activiteiten op het gemeentehuis of het provinciehuis, bezoeken aan de rechtbank of gastlessen op school. Klik hier voor alle mogelijkheden. Ook kun je als school een educatief bezoek aan politiek Den Haag brengen. Zie voor alle mogelijkheden het menu rechts.